Sobre la paraula ‘mercolí’

Torna el Mercat de roba i calçat a Cocentaina - tvA

Aprofitem que, com cada dijous, hi ha mercat a Cocentaina per a comentar la paraula mercolí i el corresponent femení mercolina, molt habituals al poble per a referir-se a les persones propietàries de les parades, un terme normatiu que el nostre DNV defineix així:

Òbviament, es tracta d’una paraula relacionada amb mercat, del llatí mercatu, ‘lloc públic on es fan les transaccions comercials, reunió de mercaders en un lloc públic per a vendre les seues mercaderies’, paraula a la qual se li ha afegit el sufix -olí per a formar un derivat amb valor de diminutiu, igual que ‘rajolí’, de raig, o ‘ratolí’, de rata.

Per tant, el substantiu mercolí podria contenir la idea de la persona que participa en un petit mercat dins d’una població, a diferència del mercader o del comerciant, que solen tindre locals estables, més grans, dedicats a l’activitat comercial.

Finalment, cal indicar que la paraula es troba documentada en autors locals, tal com trobem, per exemple, en aquesta aproximació d’Eugeni S. Reig al lèxic tradicional d’Alcoi a partir de l’obra de Joan Valls.